TERORIS BUKAN JIHAD!!!

JIHAD BUKAN TERORISME

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT untuk menyelamatkan manusia. Agama Islam diturunkan Allah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia dan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Firman Allah SWT, “Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (Qs. Al-Anbiya: 107). Dari sini saja sudah jelas bahwa Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan kebaikan, perdamaian, dan kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan dan pertikaian. Baca pos ini lebih lanjut